Een reisverslag uit 1874

Een schriftje, waar de eerste 17 pagina’s zijn gebruikt voor een reisverslag.  Maar wie heeft dit geschreven en hoe zag de context eruit?
De tekst geeft enkele aanknopingspunten:

1.  Wanneer
“De dag waarop wij vertrokken was vrijdag 20 februari”

Gezien de beschrijvingen in het verslag over Parijs en het feit dat 20 februari op een vrijdag viel, moet dit 1874 zijn geweest.

2.  Wie
“De oorzaak, dat wij nu een reis ondernamen was vooral gelegen dat de broer van Tienhoven ziek in Pau was”
“Ons reisgezelschap bestond uit Tienhoven, Marie , Willem en ik. Te Utrecht kwam mevrouw Winkler bij ons, die de reis zou meemaken, wij waren dus met ons 5.”
“Te Utrecht gekomen namen wij Mevrouw Winkler op. Er waren Mijnheer en Mevrouw Boxman enz, ook Cecile van Hemert”.

Na wat gepuzzel kan dit niet anders dan door mijn overgrootvader Henri Hacke (1859-1922) geschreven zijn. Als veertienjarige ging hij naar Parijs met:

  • zijn broer Willem (1857-1880)
  • zus Marie (1846-1921) zwanger van haar 4e kind
  • Marie’s echtgenoot Gijsbert van Tienhoven (1841-1914)
  • Gijsberts zus Cornelia Winkler – van Tienhoven (1826-1896).

Ze werden op station Utrecht uitgezwaaid door  Gijsberts zus Clasina en zwager Boxman – van Tienhoven, tezamen met Cecile van Hemert – de verloofde van Gijsberts broer Cornelis, die ziek in Pau was achtergebleven?

Het moet een droevige tijd voor Henri zijn geweest: zijn vader stierf in 1873 nadat zijn moeder in 1868 was overleden. Daarnaast had hij meegemaakt dat vijf broertjes en zusjes vroegtijdig stierven, aan ziektes als de kroep.
Na het overlijden van zijn vader werd hij opgenomen in het gezin van zus Marie waar hij tien jaar zou blijven wonen.

De cursieve teksten zijn van mij en de toelichtingen (*) zijn te vinden achteraan het verslag.

PS. Het is dus een veertienjarige die dit schreef – zouden sommige denkbeelden van hem zelf zijn of gekopieerd van de volwassenen?

Reisverslag 1874 Henri Hacke van Amsterdam naar Parijs