De hypotheekbank van Jaap

Halverwege de negentiende eeuw steeg de vraag naar kredieten. De kapitaalkrachtige elite (de Amsterdamse ‘Haute Banque’) sprong daarop in door particuliere banken op te richten.

Naast algemene (spaar)banken, werden er zogenaamde ‘hypotheekbanken’ opgericht, die zich enkel met hypotheekverstrekkingen en pandbrievenuitgifte bezighielden. Van hypotheekverstrekking aan particulieren was toentertijd nog geen sprake.
Vanaf 1861 zijn er in totaal 67 van dit soort banken gevestigd, met in 1919 voor fl. 565 miljoen aan uitstaande hypotheken.
De huidige waarde zou nu € 3,4 miljard zijn, wat natuurlijk een schijntje is vergeleken met de huidige hypotheekschuld in Nederland van ruim € 600 miljard.

Het bankwezen was geen onbekend terrein voor Jaap. Voor zijn huwelijk was hij ‘kantoorbediende’ volgens het inschrijvingsregister van de gemeente Amsterdam. Zijn vader was bankier en commissaris bij De Nederlandsche Bank en in zijn schoonfamilie zaten ook nogal wat ‘bankwerkers’ en financiers.

Eind 1889 is de NV Algemeene Hypotheekbank opgericht, met als tweekoppige directie: Jacob Johan Septimus Robert Jaap Zimmerman en Jan Julsing.
De Algemeene Hypotheekbank had ten doel: ‘het leenen van geld onder eerste hijpothecair verband, op onroerende goederen gelegen in Nederland.’
Het vermogen bestond uit ‘duizend aandeelen van duizend gulden’.

Bij de oprichting hebben een aantal familieleden aandelen gekocht:

  • Daniel Egbert Henri Boxman, 2 (oom van Leen)
  • Jan Adrianus van Haaften, 2 (oom van Leen)
  • Johan Adriaan Heuff, 5 (aangetrouwde oom van Leen)
  • Hendrik Cornelis Hacke, 5 (zwager)
  • Willem Hendrik van Haaften, 10 (oom van Leen)
  • Leendert Adianus Kivit van Haaften, 10 (oom van Leen)
  • Meester Cornelis Hendrik van Tienhoven, 1 (oom van Leen)
  • Johannes Jacobus van Tienhoven den Bogaard, 14 (schoonvader en tevens commissaris)
  • Adrianus Baltus van Tienhoven, 5 (oom van Leen)
  • Johan Carel Zimmerman, 10 (vader van Jaap)
  • August Eduard Zimmerman, 10 (broer van Jaap)
  • Willem Theodoor Cornelis Zimmerman, 10 (broer van Jaap)
   en Jaap Zimmerman had zelf 50 aandelen gekocht.

Ook later hebben familieleden nog meer aandelen en pandbrieven gekocht. In de boedelverdeling van zijn schoonmoeder (1893) worden 72 pandbrieven vermeld en in 1897 van zijn schoonvader 28 pandbrieven en 27 aandelen.

De Algemeene Hypotheekbank zetelde in de tijd van Jaap op de Keizersgracht 478 (en vanaf 1921 op de Herengracht 416).

Kennis van zaken had Jan Julsing, want hij had bij de Hollandsche Hypotheekbank (opgericht in 1877) gewerkt.
Toen Julsing in 1895 bij de Algemeene Hypotheekbank vertrok werd zijn plek ingenomen door Hendrik Pouw (1852-1935). Pouw was sinds de oprichting van de bank commissaris en werkte als advocaat en procureur in Amsterdam.
Er zijn heel wat advertenties te vinden uit hun beider naam:

Adv 1897 hyp bank klein Adv 1909 klein Hypotheekbank dividend 1904

Bij Jaap’s uitvaart in 1915 memoreerde Pouw in zijn toespraak dat Jaap in de 25 jaar dat hij bij de Hypotheekbank had gewerkt: ‘een man was met een helder verstand en een goeden zakenblik’.
Pouw is directeur gebleven tot 1923.

In 1939 is de bank gefuseerd met de Centrale Hypotheekbank. En in de loop van de tijd zijn de meeste hypotheekbanken verdwenen; opgeslokt door fusies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.