Wat is waar?

Mmm, niet elk verhaal hoeft (helemaal) waar te zijn.
Het geheugen kan creatieve combinaties van gegevens maken, hiaten aanvullen, of feiten aandikken.

Zo hoorde ik via een achternicht dat de vrouw van Piet van Tienhoven (zoon van burgemeester Gijsbert) tijdens hun huwelijksreis in een bad in Parijs zou zijn verdronken.
Een aangrijpend verhaal.
Dat alleen niet blijkt te kloppen.
Want deze dame is pas veel later, na haar scheiding met Piet, in Amerika overleden.
Het lijkt erop dat hier personen werden verwisseld. Maar wie?

Een check is dus altijd nodig.
Bij Chris van Tienhoven schreef ik, ‘Hun enigste kind overleed in het kraambed. Volgens Fien is in de nacht van Chris’ bevalling, een bastaardkind van Gerrit geboren.’

Een apart verhaal, waar ik verder niets over wist.
Tot … een achterkleinzoon contact met me opnam.

Zijn overgrootmoeder, de ongetrouwde 19-jarige Rachel Kok uit Amsterdam, was op 24 november 1893 bevallen van zoon Leo. Geboren in de Kweekschool voor Vroedvrouwen aan de Prinsengracht 717, waar in de bijbehorende kliniek vrouwen konden verblijven en bevallen.

Achterkleinzoon Allard Marx schrijft: Rachel Kok was (blijkbaar) straat arm en na haar dood verhuisde Leo Kok met een tante naar Den Haag waar hij vervolgens studeerde op het Conservatorium en ook trouwde in 1921….. mijn vader Iddo Marx was toen al geboren.
Uit de overlevering had hij gehoord dat ene ‘van Tienhoven’ de vader was. En op de trouwacte uit 1921 van Leo staat Gerrit als een van de getuigen!

In het Haagse Gemeentearchief blijkt er in 1893 geen sprake te zijn van een overleden kind van Chris en Gerrit.
Maar wel in 1901.
Acht jaar later is er op 22 september een ‘doodgeboren meisje’ aangegeven. Chris was toen 37 jaar.

Wat is hier allemaal gebeurd?
Haagse Gerrit die 5 maanden na zijn huwelijk  een achttienjarig Amsterdams meisje zwanger maakt. Die hij vervolgens niet erkent (blijkt uit Leo’s huwelijksakte), maar wel contact mee houdt, wellicht financieel helpt en getuige is bij zijn huwelijk?
En hoe was dit allemaal voor Chris?

We komen waarschijnlijk nooit achter de hele waarheid, maar het blijft wel leuk om erover te fantaseren.