Grootouders van Tienhoven

De grootouders van Wout en Leen waren: Gijsbert (1801-1864) en Klazina Christina van den Bogaard (1806-1864).

Gijsbert behoorde tot de notabelen van Werkendam / De Werken. Hij was aannemer in waterwerken, eigenaar van een hoepelmakerij, etc. Daarnaast had hij een aantal landerijen en een aantal grienden in de Biesbosch zoals ‘De Dood of Bloemplaat’ die inkomsten genereerden (hout, riet, e.d.).
Hij werkte vaak samen met anderen, zowel met zijn jongere broer Adrianus Balthus (getrouwd met Elisabeth van Baasbank) als met andere aannemers uit de omtrek. Later kwamen daar zijn zoon Johannes Jacobus (1833-1897) en Johannes Adrianus (1838-1916), de oudste zoon van Adrianus Balthus, bij.

Het was de tijd van de industriële revolutie en de vraag naar allerlei voorzieningen en producten groeide explosief. Er waren bijvoorbeeld betere scheepvaartverbindingen nodig. Westerhout: ‘voor de griendbaronnen uit de Merwedestreek braken gouden tijden aan. …  Maar de grote werken waren voor één bedrijf te omvangrijk vanwege de grote investeringen en het oude systeem van borgstelling. …
Het samenwerkingsverband in een NV of BV kende men toen nog niet, dus vormde men een compagnie of sociëteit. Griendbaronnen uit Sliedrecht (zoals de families Volker, Schram, van Haaften, Bos en Kalis), Giessendam, Hardinxveld en Werkendam vonden elkaar. Men was veelal door familiebanden met elkaar verbonden. … De familie van Tienhoven maakte vaak deel uit van de sociëteit P.A. Bos en stonden geregeld borg.’
Andries Visser memoreert ‘misschien waren ze wel meer financiers dan aannemers’.

(Hoepels?
Dat was big business tot de komst van ander verpakkingsmateriaal zoals zakken en kisten. Tot plm. 1930 werd alles in vaten en tonnen vervoerd – en daar zaten hoepels om.)

Adres

Na hun huwelijk woonden ze op de Kruisstraat in Werkendam (op de grens met De Werken) tot ze in 1863 verhuisden naar de Hoogstraat 20. Schuin tegenover zijn oudste zoon Johannes Jacobus (nummer 37) en vlakbij zijn broer Adrianus.

Kinderen

 

Ze kregen 14 kinderen:

1 Katharina Johanna (1822-1849)

Ongehuwd gebleven

2 Kornelia Gerarda (1826-1896)

Getrouwd met Daniel Gualtherus Winkler (1822-1902)

Ze kregen vier kinderen:

 • Zoon Cornelis (1855-1941) – getrouwd in 1888 met Catharina Wilhelmina Pelgrim. Hoogleraar Psychiatrie en Neurologie (gepromoveerd onder Talma), zie verder KNAW biografie.

  Cornelis Winkler (1855-1941)
  Cornelis Winkler (1855-1941)
 • Dochter Klasina Christina (1857-1924) *
 • Dochter Henrica Christina (1864-1908)
 • Dochter Cornelia Daniëla (1866-1944/45) – getrouwd in 1892 met Willem Gaade

* Klasina Christina is op 15/4/1880 getrouwd met David Willem Hacke (1857-1880). Hij is dus een broer van Anna Sara Maria Marie die met Gijsbert van Tienhoven trouwt. En ook een broer van Hendrik Cornelis Henri die met Wout van Tienhoven trouwt.

KC Boxman - Winkler door Jan Veth (1906)
KC Boxman – Winkler door Jan Veth (1906)

David overlijdt 4 maanden na zijn huwelijk met Klasina Christina (15/8). Hun dochter Davida Wilhelmina wordt op 1/2/1881 geboren. Ze hertrouwt in 1886 met Daniel Egbertus Boxman (zie hieronder, is getrouwd geweest met Clasina Christina). Hij overlijdt in 1897. Zij is dan 40 jaar.

3 Johannes Jacobus (1828-1828)

4 Henrica Christina (1830-1902)

Tienhoven Henrica Christina 1830 - 1906
Henrica Christina (via salha.nl)

Getrouwd met Simon Cornelis van Appeltère (1829-1917)

5 Johannes Jacobus (1833-1897)

6 Gerrit Pieter (1835-1901)

van Beeldbank DH

Getrouwd met Maria Pijnacker Hordijk (1836-1895) en daarna Elise Agnes Adolphine Blok (1864-…)

Functies: Geneesheer en lijfarts van Emma 1891-1901, Lid Haagse gemeenteraad (jaren …), lid geneeskundige raad Zuid Holland ( ‘door zijn adviezen in het belang der volksgezondheid grooten invloed uitgeoefend ‘ NNBW). Ze kregen een kind: Gijsbert (1863-1864).
Schilderij door Therese Schwartze van hem hangt in ziekenhuis Leyenburg

7 Clasina Christina (1837-1880)

Getrouwd met Daniel Egbertus Henricus Boxman (1841-1897). Na haar overlijden is Daniel getrouwd met Klazina Christina Winkler. Zie hierboven onder Kornelia Gerarda.

8 Bastiaan (1839-1859)

In de overlijdensadvertentie stond: … na een geduldig lijden, aan de gevolgen eener uitteerende ziekte … Zacht en kalm was zijn verscheiden, en zijne Christelijke onderwerping doet ons hopen, hem in betere en zaliger gewesten weder te zien’.

9 Gijsbert (1841-1914)

Tienhoven Gijsbert van google
Gijsbert van Tienhoven (google)

Volgens Wally Moes: ‘ … had een zeer interessant uiterlijk. Een weinig dichtgeknepen blikten diepblauwe ogen dromerig welwillend uit een vermoeid bleek gezicht; een weerbarstige lok donker krullend haar hing altijd over het hoge denkersvoorhoofd, en een zeer geprononceerde bovenlip tekende in mooie lijnen door onder de donkere knevel, terwijl het inzinken van de onderlip kin en baard geestig naar voren deed komen …’

Getrouwd in 1866 met Anna Sara Maria Marie Hacke (1846-1921). Functies o.a.: Burgemeester Amsterdam (1880-1891), Minister Buitenlandse Zaken (1891-1894), Commissaris van de Koningin Noord Holland (1897-1911), hoogleraar Recht, etc. (zie diverse biografieën).

Ze woonden op Keizersgracht 224, ‘Saxenburg’, waar eerder de ouders van Marie in de winter woonden.

Zie beschrijving van Wally Moes, hoe het er op feestavonden bij hen aan toe ging.

Kinderen:

 • Gijsbert (1867-1900) – advocaat, procureur
 • Jan Conrad (1869-1920) – directeur bank, burgemeester
 • Gerrit Pieter (1871-1907) – koopman
 • Conrad Jan (1874-1902) – dijkgraaf
 • Pieter Gerbrand (1875-1953) – Natuurmonumenten – en weer bevriend met J.Th. Oudemans (wellicht de link naar het huwelijk van mijn grootouders)

  Piet van Tienhoven (‘vogelenpiet’)
 • Janna Sara Maria (1878-1958) Joes–  in 1905 met Richard George Francois Shee getrouwd en naar Engeland verhuisd. Maar ze is al snel weer naar Nederland teruggekeerd en heeft met een verzorgster (‘zuster M.’) op de Soestdijkerstraatweg 63 – schuin tegenover Leen (check vanaf 1911?)) heeft gewoond en vanaf 1927 op Swaensicht (Laapersweg). Het verhaal gaat dat ze enigszins verstandelijk beperkt was. De echtscheiding is pas op 15/10/1923 in Londen getekend, toen Shee wilde hertrouwen.
 • Klasina (1879-1904)
 • David Willem Hacke van Tienhoven (1880-1915) – deze derde voornaam gegeven als eerbetoon aan haar broer die in 1880 overleed?
 • Agnes (1887-1910)

10. Aart Hendrik (1843-1898)

Getrouwd met Elisabeth Wilhelmina Agneta van Appeltèrre (1845-1923). Functies o.a.: vice president rechtbank, gemeenteraad (wat waar). Ze hebben één kind gekregen: Klasina Christina (1870-1870)

11 Adrianus Baltus (1845-1860)

In de overlijdensadvertentie stond exact dezelfde tekst als bij die van Bastiaan (nr 8). Hij stierf anderhalf jaar na Bastiaan, op 15-jarige leeftijd.

12 Cornelis Hendricus (1846-1920)

Tienhoven Cornelis Hendricus via Redeenportret

Getrouwd met jonkvrouwe Petronella Cecilia Junius van Hemert (1852-1929). Hij was directeur van de Nederlandse Bank 1897 – 1916 (daarnaast/boven was er de president: van de Berg en vanaf 1912 Vissering). Zie artikel.
Ze woonden naast Wout en Henri op de Herengracht 516.

Kinderen:

 • Gijsbert (1875-1905)
 • Joannes Pieter (1876-…(na 1936, heeft in Wout 70 jaar geschreven) – RvB Holl.Bank ZA
 • Ada Wilhelmina (1878-1903)
 • Christiaan Daniel (1882-1918) – Directeur Stearine Gouda
 • Gerrit Pieter (1891-1920) – Dir Rotterdamse Bankvereniging

13 Jan (1847-1877)

Getrouwd met Elise Cornelie Sophia Terveer (1853-…).
Hij was steenfabrikant.

14 Bertus Daniel (1850-1852)

 

Divers

‘Kinderloos overlijden van oom den Heer Bastiaan Verheij Vandenbogaard ….de familie geslachtsnaam zal ophouden te bestaan …. dat deze geslachtsnaam zoveel genoeglijke herinneringen voor den geest brengen van hunnen aan de Maatschappij zoo vroeg ontrukten achtenswaardigen Vader Johannis Vandenbogaard …’
Een mooie motivatie waarmee Gijsbert en zijn vrouw de koning verzochten hun oudste zoon, en diens nazaten, de dubbele naam van Tienhoven van den Bogaard te mogen voeren.
De koning vond dat goed  (Koninklijk besluit 24 juli 1838 no 82)