Gezin van Henri Hacke

Henri is geboren in het gezin van:

jan conrad hacke van mijnden verkleind  

Jan Conrad Hacke, heer van Mijnden en de beide Loosdrechten (1814-1873) en Janna Catharina Susanna Elias (1823-1868).

J.C. Hacke was een bekend literator en vertaler van Dante’s Divina Commedia. Werken voor zijn geld hoeft hij niet ‘dankzij de fortuinen die zijn vrouw uit de familie Elias bij haar huwelijk inbracht’.
Hij overlijdt in 1873 aan keelkanker.

Zijn vrouw Janna is dan al overleden op 45-jarige leeftijd. Vlak voor haar overlijden is een haar verzameling ‘Godsdienstige overdenkingen’ verschenen. In haar voorwoord schrijft ze:

In het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1873 schrijft schoonzoon Gijsbert van Tienhoven in een lyrische biografie over zijn schoonvader o.a.:

Hacke JC biografie door Gijsbert stukje jeugd

Ze kregen 11 kinderen, waarvan er drie trouwen met telgen uit de van Tienhoven-familie: Marie, David Willem en Henri.
Daarnaast overlijden er zeven veel te vroeg; vier ervan zelfs binnen een halfjaar aan de kroep (rond 1865).

1 Anna Sara Maria (1846-1921)

Marie Hacke (Beeldbank)

Marie is in 1866 getrouwd met Gijsbert van Tienhoven. Zij is inspiratiebron geweest voor de hoofdpersonage in het boek ‘Majoor Frans’ van A. Bosboom-Toussaint (zie brieven Gemeentearchief Amsterdam).
Alhoewel een neef van Bosboom dat weer betwijfelde (Het Vaderland 1927): “.. nooit de stoutigheid, of erger, gehad hebben een persoon, wier vriendschap en gastvrijheid zij genoot, tot sujet voor een roman te kiezen. Zoo iets streed tegen haar gevoel, naar zij zelve verklaarde: dat zij nooit bij wien ook gast zijnde de spion in huis zou willen spelen.”

Marie en Gijs waren ook erg bevriend met Therese Schwartze. Het dikke gedenkboek wat verscheen na Therese’s dood is aan Marie opgedragen: ‘de moederlijke vriendin der schilderes’.

Uit voorwoord gedenkboek Therese

 

2 Conrad Jan Hacke van Mijnden en de beide Loosdrechten (1847-1924)

jan conrad hacke van mijnden en de beide loosdrechten

Rond het jaar 1856 kocht hij van de Heer Alewijn de “Heerlijkheid der Beide Loosdrechten, Mijnden, Muyeveld, en Loenerveense brug”.
De bevoegdheid de dominees van beide Hervormde kerken te Loosdrecht te benoemen werd hem vrij spoedig ontnomen. Wel behield hij achter in de kerk te Nieuw Loosdrecht een bank met smalle zit en houtsnijwerk in de rug. Aan de Heerlijkheid waren visrechten in de Vecht verbonden. Het was een Zwaardleen, dus kwamen vrouwen niet in aanmerking.

Hij is burgemeester van Loosdrecht (1875-1890).
In 1877 trouwt hij met Johanna Christina Deking Dura (1855-1920).

Zij krijgen vier kinderen:

  • Anna Sara Maria (1878-1936)

  • Jacob Cornelis (1879-1883)
  • Johanna Christina (1880-195.)

  • Jan Elias (1888-1969)

In officiële aktes gebruikt stamhouder Jan Elias, de titel “Heer van Beide Loosdrechten, Mijnden,etc, etc zich noemende Jan Hacke”. Overige stukken tekent hij met J.E. Hacke (Jan Elias).

Hij trouwt in 1899 met Catharina Julian Nienhuys (1897-1938) en ze krijgen drie dochters: Agnes, Bea en Lies. De familie woont op Eikenrode.

Enkele anekdotes (met dank aan Lies Feenstra – Hacke van Mijnden):
‘Toen mijn vader Jan Hacke voor de oorlog een paspoort voor zijn dochters aanvroeg ontdekte hij dat Agnes, Bea en Lies met de naam Hacke van Mijnden stonden ingeschreven in  de burgelijke stand. Dat was fout, maar verbeteren kostte geld. Ach het misstaat niet.”

“De brugwachter van de Loenerveense brug en mijn moeder lachten vriendelijk tegen elkaar, maar mijn moeder deed geen geld in de klomp aan de hengel. Midden 1930 werd de brug geautomatiseerd.”

“De visrechten, die een f.250.– per jaar opbrengen, waren verpacht aan een Hengelvereniging. Een advocaat van deze Vereniging kwam mijn dochter vragen of ze op de hoogte was dat de heer Plasmeyer (de nieuwe eigenaar van Eikenrode, die het huis van sloop had behoed) bezig was deze visrechten te verkopen aan een beroepsvisser. Daar deugde iets niet. Met behulp van de advocaat zijn de visrechten ondergebracht bij de Pachtkamer te Utrecht. De Vereniging van Hengelaars kan blijven vissen.”

3 Jan Elias (1848-1882)

4 Pieter Gerbrand (1850-1859)

5 Herman Maurits Frederik (1852-1866)

6 David Willem (1857-1880) – getrouwd met Klasina Kristina Winkler (nicht van Wout en Leen)

7 Agnes Maria Beatrix (1858-1865)

8 Hendrik Cornelis (1859-1922) 

   Hacke HC jong dromerig     Hacke HC geloofsbelijdenis in 1878

Op zijn 14e is Henri wees geworden en heeft hij tien jaar bij zijn zus Marie (zie hierboven) gewoond op de Keizersgracht 224.
In februari 1874 maakt hij met o.a. Marie en Gijsbert een reisje naar Parijs; hiervan heeft hij een paar dagen verslag gedaan. Een mooi tijdsbeeld!

In november 1884 verhuisde hij naar de Keizersgracht 330. Dit huis was (waarschijnlijk) van zijn broer Jan Elias, die hier tot 1881 heeft gewoond. Daarna hebben de broers Hendrik en Jan Huydecoper er gewoond, tot Henri kwam.
Henri heeft rechten gestudeerd in Amsterdam (jaren ….). Zijn proefschrift (1885) luidde: “Eenige opmerkingen over het politietoezicht op zee, in verband met de zeevisscherij-conventie van 6 mei 1882”.
Henri was lid van studentensociëteit ‘Nos jungit Amicitia’.

Hacke Wout 70 jaar 26 bijdrage portret van Henri Hacke  Hacke HC student

In januari 1886 is hij getrouwd met Wout van Tienhoven van den Bogaard . Zie daar verder.

9 Gerbrand Pieter (1861-1865)

10 Candidus Augustus (1862-1862)

11 Cornelia Frederika (1864-1865)

 

Adres

’s Winters woonde de familie op ‘Saxenburg’ aan de Keizersgracht, ’s zomers op het landhuis ‘Eikenrode’ te Loosdrecht.

In 1845 lieten Jan en zijn vrouw Landgoed Eikenrode aanleggen. Onder regie van de architect J.D. Zocher uit Haarlem (bekend van onder andere het Vondelpark in Amsterdam) werd eerst de neo-classistische villa gebouwd waarna ook de oranjerie/koetshuis (in fasen), een grafkapel, een ijskelder en een grote ondergrondse wijnkelder op het landgoed gerealiseerd werden. Vervolgens werd er een prachtige moestuin met 16 kassen voor de orchideeënkwekerij aangelegd. Het geheel werd omringd met een prachtig onder architectuur aangelegd park met bos- en vijverpartijen en een rijke beeldencollectie.
Na het overlijden van Conrad Jan Hacke in 1969 bleken zijn dochters niet langer voor het zwaar vervallen Landgoed te kunnen blijven zorgen en is het verkocht. Sindsdien is het Landgoed, tot begin 2000, verder in verval geraakt. Tegenwoordig beslaat het Landgoed een oppervlakte van circa 8,3 hectare. Eind 2006 is het Landgoed gerestaureerd en heeft het de status van monument.
(www.eikenrode.com)

Divers

In het tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht en Eem schrijft Bas de Ligt: ‘… De veiling van 1856 bood Jan Conrad Hacke een uitgelezen kans om de historische banden van zijn vrouw met Loosdrecht te bevestigen en te versterken en om zijn pas aangelegde buitenplaats meer status en aanzien te geven. Hij noemde zich van nu af Hacke van Mijnden. Bovendien verschafte het nieuwe bezit bezigheden aan de ambteloos door het levengaande kunstzinnige echtgenoot en vader wiens voornaamste ambitie was nog eens Dante in het Nederlands te vertalen op een wijze als niet eerder was gebeurd….’

‘Op Eikenrode ontving hij graag gasten uit intellectuele en artistieke kringen. Behalve Potgieter uit de letterkundige wereld van die dagen Nicolaas Beets, Ten Kate, Cremer, Heije, en vooral mevrouw Bosboom-Toussaint en haar man, de schilder. De bekende Utrechtse professor Donders was er een graag geziene gast. Hacke was gepromoveerd op een onderwerp uit de geschiedenis van Italië. Hij heeft er vaak verbleven, kende de taal, sloot vriendschap met de adjudant van Garibaldi die geregeld op Eikenrode kwam en had een levenslange passie voor het werk van Dante, wiens Divina Commedia hij met behoud van de vorm van het origineel in het Nederlands vertaalde. De buitengewoon luxueuze uitgave daarvan in drie zware door Doré geïllustreerde delen bekostigde hij uit eigen zak.check bron