Gezin van Wout & Leen

Op de foto het ouderlijk gezin van Wout en Leen van Tienhoven van den Bogaard rond 1886 in de tuin van hun huis aan de Hoogstraat 37 te Werkendam.
V.l.n.r.: Driek (11) Bas (26), Jaantje (25), moeder Wout (52), Henri (27) – mijn overgrootvader en verloofde van Woutje, Leentje (17), Chris (22), vader Johannes (53), Woutje (20) – mijn overgrootmoeder en Gijs (15).

Werkendam uit Woutrina 70 van boven
Vanuit de kerktoren van Werkendam

Vader Johannes Jacobus (1833-1897)

Tienhoven JJ jonger

Beroep: wethouder, gemeenteraadslid en burgemeester van Werkendam (1862-1894) en lid Provinciale Staten Noord-Brabant (1875-1877?). Hij zat in de kerkeraad, was aandeelhouder van de plaatselijke gasfabriek, etc. (nog verder uitzoeken)

Tienhoven JJ 25 jarig jubileum in 1887
25 jaar burgemeester in 1887 (via salha.nl)

Daarnaast was hij aannemer van publieke werken en grondeigenaar in Werkendam. Alleen of samen met zijn vader, oom of neef. Het heeft hem geen windeieren gelegd, want hij liet een vermogen na dat nu een koopkracht zou hebben van € 10 miljoen.
Meer informatie over hem in hoofdstuk 7 van het boek Sporen uit het verleden van Werkendam, door Andries Visser.

NB. De vergunning om zich Van Tienhoven van den Bogaard te noemen (door zijn vader aangevraagd), heeft hij niet gebruikt, maar zijn kinderen wel.

 

Moeder Woutrina Johanna van Haaften (1834–1893)

Woutrina Johanna
Woutrina Johanna

Woutrina kwam uit een aannemersgezin. Ze zijn op 30 september 1858 in Sliedrecht getrouwd. Bij hun 25-jarig huwelijk werd gememoreerd hoe ze elkaar hadden leren kennen:

Woutrina 25 jaar huwelijk 1883 ontmoeting

Woutrina 25 jaar huwelijk 1883 ontmoeting 2

Er waren al lang allerlei connecties tussen deze twee families. Westerhout schrijft: ‘in 1840 stonden de beide broers Gijsbert en Adrianus borg voor de Sliedrechtse aannemer Jan van Haaften tijdens de aanneming van het graven van een gedeelte van de Ringvaart rond de Haarlemmermeer.’

Adres

Hoogstraat 37 (drimble.nl)
Hoogstraat 37 (drimble.nl)
Werkendam uit Woutrina 70 b klein
Foto: J. Mijnlieff (1936)

De familie woonde op nummer 37. Het huis had 12 kamers, waaronder 10 slaapkamers.
De twee kastanjes waren er in 2005 nog:

van www.cubra.nl
van www.cubra.nl

Het Koetshuis liep door achter nummer 35. Handig, want hier was het gemeentehuis gevestigd, gebouwd in 1844/45 op de plek van een huisje van de toenmalige burgemeester Bastiaan Verheij van den Bogaard. Zijn vrouw en hij hadden zelf geen kinderen, maar hadden de voogdij over nicht Klazina Christina na de dood van haar ouders. Ze hebben haar het huis geschonken – en via de erfenis kwam dit bij haar dochter Woutrina Johanna.
De historische vereniging schrijft over dit pand: ‘het verdwenen bordes met de twee trappen gaf het pand een zeker cachet. Het eerste deel van de trap verdween in 1930;  vanwege het toegenomen verkeer werd het gehele bordes en de andere stenen trap in 1957 verwijderd.’

Vanaf 1909 tot 2015 is het huis eigendom geweest van de familie Mijnlieff.

Aan de overkant woonde zijn oom Adrianus Balthus en in 1893/1894 kwamen zijn ouders vlakbij wonen. Nummer 24A en nummer 38 ? Zie ook beschrijvingen op www.historiewerkendam.nl.

Zij kregen negen kinderen:

1 Bastiaan – Bas (1860-1900)

bas van t 1

Bas bleef ongetrouwd. Hij studeerde rechten in Leiden en is in 1887 gepromoveerd op het proefschrift Beschouwingen over Art. 295-298 van het Wetboek van Strafrecht.

Tienhoven Jaantje Driek Chris Bas Gerrit en Wilhelm iets verkleind
vlnr Jaantje, Gerrit, Driek, Chris Wilhelm en Bas (waarschijnlijk 1896 bij het trouwen van Driek)

In 1892 laat zijn vader hem onder curatele stellen wegens krankzinnigheid. In 1897 heeft de kantonrechter in Heusden oom Simon Cornelis van Appeltère tot curator benoemd.
Wat zou daar allemaal aan vooraf gegaan zijn?

In juni 1898 woont hij in Baarn (welk adres?). Volgens het testament van zijn vader zijn de ooms Gerrit Pieter en Aart Hendrik van Tienhoven de ‘fidei-commis’: de begunstigers van Bas zijn erfdeel.
Twee jaar later overlijdt hij op zijn veertigste in Baarn. De familie heeft geen overlijdensadvertentie in de krant geplaatst. 
Volgens Fien was Bas alcoholist.

 

2. Adriaantje Margje – Jaantje/Jaan (1861 – 1899)

jaantje van t 1

Jaan bleef ook ongetrouwd.
Historica Els Kloek schrijft: ‘… Vrouwen waren gedwongen om hun leven in ledigheid te slijten in de beperkte kring van familie en gezin. … Voor vrouwen die ongetrouwd bleven was dit klimaat helemaal benauwend, want voor hen zat er niets anders op dan inwoning in het huishouden van familie, vanzelfsprekend in nederige dankbaarheid voor de geboden gastvrijheid.’
Jaan is blijkbaar voor een tijd(je?) bij zus Wout ingetrokken.

Wout, Henri, baby Woutje en zus Jaan
Wout, Henri, baby Woutje en zus Jaan
Wout, Henri met kinderen en Jaantje en juffrouw Vermeer
Wout, Henri met kinderen, Jaan en juffrouw Vermeer

Volgens het bevolkingsregister is Jaan thuis blijven wonen tot na het overlijden van haar vader. Eind 1897 is ze naar haar broer Gijsbert in Den Haag verhuisd en heeft twee dienstbodes Hubertje de Weerd en Susanna Spaans meegenomen. Daar is ze een jaar later overleden, 37 jaar oud, (volgens Fien) aan tbc.

Tienhoven Jaantje overlijden

3. Klasina Christina – Chris (1864–1928)

Chris (1880)
Chris (1880)

In 1892 trouwde Chris met haar achteroom Gerrit Cornelis van Tienhoven (1860-1929).
Hun enigste kind, is een doodgeboren meisje in 1901.
Gerrit had een bastaardkind: Leo Kok. Lees hierover in Wat is waar?
Ze woonden op Laan van Meerdervoort 102, Den Haag

Chris en Gerrit
Chris en Gerrit

 

Chris en Gerrit in Triberg Duitsland
Chris en Gerrit in Triberg (D) 1909
Woutje 12,5 jaar danslessen lvmeerdervoort 102
Uit huwelijkskrant van zus Wout (1898)

Wat Gerrit precies voor de kost deed, is me nog niet helemaal duidelijk….
Commissaris links in een krantenbericht uit 1896 (of zou dat zijn oom G.C. zijn, lijfarts van Emma?) en rechts uit 1908.

Tienhoven Gerrit 1896 nv verkleind Tienhoven Gerrit 1908 verkleind

En daarnaast had hij nog andere interesses. In 1908, samen met familielid B.D.:

Tienhoven Gerrit verkort 1908 artikel Tienhoven Chris Tubantia 1908 volgende bladzijde

4. Woutrina Johanna – Woutje/Wout (1866–1941)

Zie aparte pagina.

5. Zoon doodgeboren (1867)

In de advertentie staat dat hij ‘ontijdig’ overleden is.

6. Magdalena – Leentje/Leen (1869–1923)

Zie aparte pagina.

7. Gijsbert – Gijs (1871-1919)

Zwager Gerrit, Bas en Gijs

(dit is de enige foto die ik van Gijs heb)

Gijs heeft gestudeerd (wat?) in Delft en is eind 1897, na de dood van zijn moeder, verhuisd naar de Perponcherstraat 100, waar ook zijn zus Jaan en twee dienstboden introkken (zie hierboven).
Hij verhuisde in 1900 naar Vlaardingen, trouwde in 1901 met Arabella Mac Neill (1872-1944) en kwam in 1903 terug naar Den Haag. Ze woonden op de 2e Sweelinckstraat 8 (later 84), Groot Hertoginnelaan 17.
Hij was directeur van de Glasfabriek Leerdam-Vlaardingen.

Kinderen:

  • Arabella (1902 -…). Getrouwd met Jan Louis Frederik van Essen (1900-1962), Jet is een kleindochter

    Arabella door Therese Schwartze (1909)
  • ‘levenloos’ (1905)
  • Johannes Jacobus (1907-1976). Getrouwd met A.M.G. Mulder. Overleden in Mbabane, Swaziland. Daarvoor/daarna getrouwd met Eelkje Schoenmakers in 1930. Zij krijgen twee dochters: Grete-Marie en Arabella, die trouwen met twee broers (?) Hendriksz.

8. Henrica Cornelia Christina (1873-1874)

9. Henrica Cornelia Christina – Driekje/Driek (1875-1943)

Driek
Driek

Driek trouwde in 1896 met Wilhelm Joan de Bordes (1870 Batavia – 10/3/1906 in Weltevreden). Hij was ingenieur bij de ‘adm. Ned. Ind. Tramweg Maatschappij’ op Java. In 1898 woonden ze in Tjandie bij Semarang (informatie uit testament JJ). Wilhelm overleed veel te vroeg.

Ze kregen twee kinderen:

  • Woutrina Johanna Jacoba (1900 in Semarang – …VS) – kwam in 1912 uit Nijmegen (kostschool?) naar Hilversum en vertrok in 1923 naar Londen. Trouwde Daniel Gideon Boissevain (1867-1940). Woonde in New York bij haar moeder tot haar overlijden. Was bevriend met Coo van Tienhoven, vrouw van Arius – zie brief mei 1945. Trouwde daarna met een Amerikaan?
  • Arnoud Jacob – Coo (24/1/1906 in Amsterdam -… ) –  heeft van 1919-1922 op kostschool in Zeist gezeten, vertrok in 1924 naar Neuchatel. In 1935 naturalisatie in VS. Heeft vanuit VS gevochten in WO II – zie brief mei 1945 waar hij het o.a. over ’those dammed Germans’ heeft. Niet getrouwd. Uitwerken
Woutje de Bordes
Woutje de Bordes
Coo de Bordes

Driek is dus al vroeg weduwe geworden. Blijkbaar is ze voor de bevalling van Coo naar Nederland gekomen. De vraag is dus of Wilhelm nog zijn zoon heeft gezien, of dat Driek nog in Nederland was toen Wilhelm stierf. Check
Duidelijk is wel dat Driek niet teruggekeerd is. Op een briefkaart aan neefje Jan schrijft ze in 1910 dat ze woont in huize Blijdesteyn in Hilversum. Twee jaar later woonde ze op de Soestdijkerstraatweg 74, vlakbij Leen op nummer 70. Na het overlijden van Leen verhuisd ze naar 70.
Daarna reisde ze veel in Europa, al dan niet met haar zus Wout die ook weduwe geworden was.
Ze verhuisde naar New York (wanneer?), waar ze in nogal plotseling 1943 overleed.