Bronnen

Nog verre van volledige lijst ….

Personen

Veel dank aan allen die me verhalen vertelden, op nieuwe sporen zetten, boektitels aandroegen, foto’s opduikelden, …..

 • Theo (Th.J.C.) Oudemans
 • Wouter (W.J.) Oudemans
 • Woutje (W.J.) de Tonnac de Villeneuve – Heemskerk Veeckens
 • Fien van Geer (overleden in 2008)
 • Joop van Heemskerck Veeckens – Baretta
 • Lies (E.) Feenstra – Hacke van Mijnden
 • en (aanvullen)

Verenigingen / archieven

 • Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag  en www.cbgverzamelingen.nl
 • Nationaal Archief, Den Haag
 • Noord-Hollands Archief, Haarlem
 • Streekarchief Langstraat Heusden Altena en www.salha.nl
 • Archief Hilversum en www.gooienvechtstreekhistorich.nl
 • Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en www.rhcvechtenvenen.nl
 • Historische Vereniging Werkendam en de Werken c.a. en www.historiewerkendam.nl
 • Gemeentearchief Den Haag
 • www.wiewaswie.nl
 • www.stadsarchief-rotterdam.nl
 • www.delpher.nl
 • www.dbnl.org
 • www.geheugenvannederland.nl
 • www.parlement.com
 • www.Genealogieonline.nl
 • www.biesbosch.nu
 • www.beeldbank (per gemeente)
 • www.alblasserwaard-genealogie.nl
 • www.landvanbredero.nl (Vianen)

Boeken

Parentelen

 • Nederlands Patriciaat: 5, 14, 22, 47
 • Ruyter de Wildt, F.P.J. de: Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1957)
 • Hoeve, L.M. van der: van Linie en Stamme Heuff, genealogie van het geslacht Heuff
 • Zimmerman, A.E., Johan Carl Zimmerman 1820-1838 en zijn nakomelingen, genealogische aanteekeningen (1917)
 • Zimmerman, A.E., Afstammelingen uit het geslacht Vrolik, genealogische aanteekeningen (1916)

Algemene informatie

 • Brinkgreve, Clara: Met Indië verbonden, een verhaal van vier generaties 1849-1949 (2009)
 • Couvée, Gijsbert Michiel ‘een halve Sigmond’: De familie Sigmond in Werkendam (..)
 • Eeden, Frederik van: Dagboeken 1878-1923
 • Fontijn, Jan – Trots verbrijzeld; het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901 (1996)
 • Hofland, Peter: Leden van de Raad: De Amsterdamse Gemeenteraad 1814-1941 (1998)
 • Hollema, Cora: Thérèse Schartze (1851-1918)
 • Jansen, Het Pauperparadijs, een familiegeschiedenis (2008)
 • Kloek, Els red: 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013)
 • Kloek, Els: Vrouw des huizes, een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (2009)
 • Leijnse, Elisabeth: Cécile en Elsa, strijdbare freules. (2015)
 • Lith, Wendy van: de opdrachtgevers van Th. Schwartze. Uit: Thérèse Schartze (1851-1918) de Nederlandse fine fleur geportretteerd blz. 40-74, (2011)
 • Martin, W: Therese van Duyl – Schwartze (1920)
 • Moes, Wally: Heilig Ongeduld, herinneringen uit mijn leven (1961)
 • Montijn, Ileen – Leven op stand 1890 – 1940 (1999)
 • Montijn, Ileen: Naar buiten! (2002)
 • Nederland rond 1900 – Reader’s Digest (1993)
 • Stokvis, Pieter – Het intieme burgerleven; huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19de eeuw  (2005)
 • Vereniging Directeuren Hypotheekbanken: een kwart eeuw samenwerking 1906-1931 + andere uitgaven over Hypotheekbanken
 • Visser, Andries: Sporen uit het verleden van Werkendam (2011)
 • Voorouders in Beeld, Stamboom en geschiedenis (1997)
 • Vonderen, B. van: Deftig en ondernemend (2013)
 • Westerhout, Thomas: Werkendam ‘met kist en bult’ de Biesbosch in (1996)
 • Wikaart – Derkzen, Valentine: Op zoek naar 7 huizen (1997)

Privé uitgaven

 • Hulde aan Wout 70 – gedenkboek met bijdragen van familie en vrienden voor haar 70ste verjaardag op 17 februari 1936
 • Oudemans / Schober ….aanvullen
 • Mijnlieff-Verschoor, J.A.: Mijn tuin in de getijden, 1998
 • Deijkers, Anne: Blozend, bleek en met bonzend hart, 2011