Een reisverslag uit 1874

Een schriftje, waar de eerste 17 pagina’s zijn gebruikt voor een reisverslag.  Maar wie heeft dit geschreven en hoe zag de context eruit?
De tekst geeft enkele aanknopingspunten:

1.  Wanneer
“De dag waarop wij vertrokken was vrijdag 20 februari”

Gezien de beschrijvingen in het verslag over Parijs en het feit dat 20 februari op een vrijdag viel, moet dit 1874 zijn geweest.

2.  Wie
“De oorzaak, dat wij nu een reis ondernamen was vooral gelegen dat de broer van Tienhoven ziek in Pau was”
“Ons reisgezelschap bestond uit Tienhoven, Marie , Willem en ik. Te Utrecht kwam mevrouw Winkler bij ons, die de reis zou meemaken, wij waren dus met ons 5.” Lees “Een reisverslag uit 1874” verder